Breaking News

ВЭБ САЙТ ХИЙХ, ВЕБ ДИЗАЙН

Хэрэв та бизнесийнхээ зарим нэгэн өчүүхэн хэсгийг ч гэсэн вэб сайтаар дамжуулан хийгээгүй байгаа бол маш их боломжийг алдаж байна гэсэн үг. Одоо вэб сайт гэдэг нь бизнесийн салшгүй нэгэн хүчин зүйл бөгөөд харилцагч таны бизнесийг өргөтгөх хамгийн үр өгөөжтэй хэрэгсэл юм.

Вэб сайт нь таны бизнесийн төрөл байхаас  үл хамааран таны бизнестэй холбогдолтой бүхий л хүмүүстэй байнгын холбоог бий болгох хамгийн чухал хэрэгсэл юм.

Ай Ти Эксперт хэрэглэгчээс ирдэг хүсэлтүүд

 • Вэб сайт хийх үйлчилгээ - web development services
 • Вэб сайт шинээр хийлгэе
 • Вэб сайтаар дамжуулан компанийнхаа нэр хүндийг дээшлүүлье
 • Одоо ажиллуулж байгаа вэб сайтаа шинээр хийлгэе
 • Вэб сайтандаа гадаад хэл нэмж оруулья
 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ вэб сайтаар дамжуулан сурталчилья
 • Вэб сайт хийх ажлын дараалал - web development process

Вэб сайт хийлгэхдээ юуг анхаарах вэ?

Захиалагчийн шаардлага

Компанийн вэб сайт хийхдээ тухайн компанийн вэб сайт хийлгэж байгаа зорилго, тулгарч байгаа асуудал зэргийг захиалагчтай сайтар ярилцан тодорхойлно. Үүн дээрээ тулгуурлан захиалагчийн вэб сайтын шаардлага болон техникийн шаардлагыг нарийвчлан гаргана. Мөн вэб сайт хийх ажлын явцад захиалагчтай хэрхэн хамтран ажиллах талаар харилцан тохиролцоно.

Судалгаа шинжилгээ

Захиалагчийн вэб сайт хийлгэх зорилго болон шаардлага дээр тулгуурлан захиалагчийн тухайн салбар, зах зээлд эзлэх байр суурь, одоогийн нөхцөл байдал, өрсөлдөөн, тулгарч байгаа асуудлуудын талаар судалгаа хийнэ. Энэхүү судалгаан дээрээ тулгуурлан асуудлуудыг онлайн арга хэрэгсэл, вэб сайтыг хэрхэн ашиглан шийдвэрлэж болох талаар стратегийг боловсруулж захиалагчид санал болгон харилцан зөвлөлдөнө.

Вэб сайт төлөвлөлт

Дээрх судалгаа шинжилгээний үр дүн дээрээ тулгуурлан хамгийн зохистой технологи, аргачлал, интэрфэйс дизайн, вэб сайт хийх төлөвлөгөө зэргийг төлөвлөн захиалагчийн зорилгыг биелүүлэх бодит төлөвлөгөөг боловсруулан санал болгоно.

Вэб дизайн гаргах

Дээрх төлөвлөгөөний дагуу програм хангамжийн дизайн, вэб дизайн, агуулга удирдах систем /CMS/, өгөгдөлийн баазийн бүтэц зохион байгуулалтыг гаргана. Вэб сайтын дизайныг хэрэглэгчид хамгийн ойлгомжтой ашиглахад хялбар байхаар төлөвлөж хуудас тус бүрээр гарган захиалагчаар батлуулна.

Вэб сайт хөгжүүлэлт

Захиалагчийн баталсан вэб сайтын дизайн болон программ хангамжийн дизайн, бүтцийн дагуу програмчлал, кодчлолын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Дэлхийн Вэб Сайтын Консерциум /W3C/ болон вэб сайтын стандартчлалын дагуу HTML кодчлолыг хийснээр өгөгдөлийг хөнгөн болгож, хайлтын системд зохистой вэб хуудсуудыг үүсгэнэ.

Вэб сайт тестлэх, Серверт хуулах

Гүйцэтгэсэн вэб сайтын програмыг захиалагчийн серверт хуулан бодит агуулга болон өгөгдөлийн баазыг оруулан ямар нэгэн алдаа эсвэл буруу ажиллагаа байгаа эсэхийг хуудас тус бүр, үйлдэл тус бүрээр сайтар тестлэж чанрын хяналт хийнэ. Тестийн явцад ямар нэгэн алдаа илэрсэн тохиолдолд залруулах ажиллагааг гүйцэтгэнэ.

Вэб сайт хүлээлгэн өгөх, Сургалт

Вэб сайтыг сайтар тестлэж чанрын хяналтыг хангасны дараа вэб сайтыг эх кодын хамт захиалагчид хүлээлгэн өгнө. Хүлээлгэн өгөхдөө агуулга удирдах систем болон вэб сайтыг ажиллуулах талаар сургалт зохион байгуулж, агуулга удирдлах системийн гарын авлагаар хангана.

Арчилгаа, Хандалтын шинжилгээ

Вэб сайтыг захиалагчид хүлээлгэн өгсөнөөр энэхүү вэб сайт хөгжүүлэх төслийн ажил дуусгавар болох биш жинхэнэ утгаараа вэб сайт ажиллуулах ажил үүнээс эхлэнэ. Ай Ти ЭкспертХХК нь захиалагчийнхаа вэб сайтыг арчилан авч явах, мэдээлэл шинэчлэх, хандалтын тоонд дүн шинжилгээ хийх,  вэб сайтын тогтвортой ажиллагааг хангах үйлчилгээ үзүүлдэг. Мөн хамтран ажиллах явцад вэб сайтыг цаашид сайжруудах хөгжүүлэх талаар захиалагчдаа зөвлөгөө өгч вэб сайтыг зорилгыг биелүүлэхийн төлөө хамтран ажилладаг.

Портал сайт хийлгэх

Портал /portal/ гэдэг нь “гол орц”, “үүд”, “хаалга” гэсэн утгатай үг. Портал сайт гэдэг нь хэрэглэгч нар интернет хэрэглэхдээ хамгийн түрүүнд орж хамгийн ихээр хэрэглэдэг вэб сайт бөгөөд хандалтын тоог маш ихээр нэмэгдүүлэх боломжтой. Портал сайт нь мэдээ мэдээллийн, үл хөдлөх хөрөнгийн, спортын гэх мэт тухайн бизнес болон салбараасаа шалтгаалж олон төрөл байдаг.

Aй Ти Эксперт ХХК нь өнөөг хүртэл маш олон төрлийн портал сайтыг ирсэн туршлага, ноу хау дээрээ тулгуурлан таны үйл ажиллагаанд хамгийн тохиромжтой портал сайтыг хөгжүүлж хамтран ажиллах болно.

 • Портал сайт хийх үйлчилгээ – portal site development services
 • Портал сайт шинээр хийлгэе
 • Портал сайтаар дамжуулан хэрэглэгчийн тоогоо нэмэгдүүлье
 • Портал сайтынхаа ажиллагааг улам сайжруулъя
 • Онлайнд суурилсан шинэ бизнес эхлүүлье
 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ портал сайтаар дамжуулан сурталчилъя
 • Портал сайт хийх ажлын дараалал – portal site development process

АЙ ТИ ЭКСПЕРТ ХХК нь портал сайт хийхдээ захиалагчийн байр сууринаас асуудалд хандаж, портал сайтыг амжилтанд хүргэхийн тулд дараах үе шаттайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

Захиалагчийн шаардлага

Портал сайт хийхдээ захиалагчийн портал сайт хийлгэж байгаа зорилго, зорилтот зах зээл, тулгарч байгаа асуудал зэргийг захиалагчтай сайтар ярилцан тодорхойлно. Үүн дээрээ тулгуурлан захиалагчийн портал сайтанд тавигдах шаардлага, техникийн шаардлагыг нарийвчлан гаргана. Мөн портал сайт хийх ажлын явцад захиалагчтай хэрхэн хамтран ажиллах талаар харилцан тохиролцоно.

Судалгаа шинжилгээ

Захиалагчийн портал сайт хийлгэх зорилго болон шаардлага дээр тулгуурлан портал сайтын төрөл, зорилтот зах зээлд оролцогчдын хандлага, зах зээлд эзлэх байр суурь, одоогийн нөхцөл байдал, өрсөлдөөн, тулгарч байгаа асуудлуудын талаар судалгаа хийнэ. Энэхүү судалгаан дээрээ тулгуурлан асуудлуудыг шийдвэрлэх стратегийг боловсруулж захиалагчид санал болгон харилцан зөвлөлдөнө.

Портал сайт төлөвлөлт

Дээрх судалгаа шинжилгээний үр дүн дээрээ тулгуурлан хамгийн зохистой технологи, аргачлал, интэрфэйс дизайн, портал сайт хийх төлөвлөгөө зэргийг төлөвлөн захиалагчийн портал сайт хийлгэж байгаа зорилгыг биелүүлэх бодит төлөвлөгөөг боловсруулан санал болгоно.

Портал сайтын дизайн гаргах

Дээрх төлөвлөгөөний дагуу програм хангамжийн дизайн, портал сайтын дизайн, агуулга удирдах систем /CMS/, өгөгдөлийн баазийн бүтэц зохион байгуулалтыг гаргана. Портал сайтын дизайныг хэрэглэгчид хамгийн ойлгомжтой ашиглахад хялбар байхаар төлөвлөж хуудас тус бүрээр гарган захиалагчаар батлуулна.

Портал сайт хөгжүүлэлт

Захиалагчийн баталсан портал сайтын дизайн болон програм хангамжийн дизайн, бүтцийн дагуу програмчлал, кодчлолын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Дэлхийн Вэб Сайтын Консерциум /W3C/ болон вэб сайтын стандартчлалын дагуу HTML кодчлолыг хийснээр өгөгдөлийг хөнгөн болгож, хайлтын системд зохистой вэб хуудсуудыг үүсгэнэ.

Портал сайт тестлэх, Серверт хуулах

Гүйцэтгэсэн портал сайтын програмыг захиалагчийн серверт хуулан бодит агуулга болон өгөгдөлийн баазыг оруулан ямар нэгэн алдаа эсвэл буруу ажиллагаа байгаа эсэхийг хуудас тус бүр, үйлдэл тус бүрээр сайтар тестлэж чанрын хяналт хийнэ. Тестийн явцад ямар нэгэн алдаа илэрсэн тохиолдолд залруулах ажиллагааг гүйцэтгэнэ.

Портал сайт хүлээлгэн өгөх, Сургалт

Портал сайтыг сайтар тестлэж чанрын хяналтыг хангасны дараа портал сайтыг эх кодын хамт захиалагчид хүлээлгэн өгнө. Хүлээлгэн өгөхдөө агуулга удирдах систем болон портал сайтыг ажиллуулах талаар сургалт зохион байгуулж, агуулга удирдлах системийн гарын авлагаар хангана.

Арчилгаа, Хандалтын шинжилгээ

Портал сайтыг захиалагчид хүлээлгэн өгсөнөөр энэхүү портал сайт хөгжүүлэх төслийн ажил дуусгавар болох биш жинхэнэ утгаараа портал сайт ажиллуулах ажил үүнээс эхлэнэ. Ай Ти ЭкспертХХК нь захиалагчийнхаа портал сайтыг арчилан авч явах, хандалтын тоонд дүн шинжилгээ хийх, портал сайтын тогтвортой ажиллагааг хангах үйлчилгээ үзүүлдэг. Мөн хамтран ажиллах явцад портал сайтыг цаашид сайжруудах хөгжүүлэх талаар захиалагчдаа зөвлөгөө өгч портал сайтыг зорилгыг биелүүлэхийн төлөө хамтран ажилладаг.

Онлайн худалдааны сайт хийх

Онлайн худалдааны сайт нь борлуулалтыг нэмэгдүүлэх хамгийн дэвшилтэт суваг болон өөрийн байр суурьтай болж интернет хэрэглэгч нар онлайн худалдааны сайтыг ихээр ашигладаг болж байна. Онлайн худалдааны сайт гэдэг нь зөвхөн онлайнаар бараа худалдах гэсэн үг биш юм. Энэ нь онлайнаар дамжуулан бараа бүтээгдэхүүн худалдах, үйлчилгээ /зочид буудал, ресторан, аялал гэх мэт/-ний захиалга авах, хүргэлт, төлбөр тооцоо хийх гэх мэт өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа онлайнаар дамжуулан хэрэглэгчдэд улам ойр болгохын зэрэгцээ өдөр тутмын ажиллагаагаа хөнгөвчлөх хэрэгсэл юм.

Онлайн худалдааны сайтыг сайтар төлөвлөж, судалгаа хийсний үндсэн дээр хөгжүүлж, ажиллуулах шаардлагатай байдаг. Онлайн худалдааны сайтыг хийхийн тулд худалдаалах бараа үйлчилгээний үнэ, ашиг алдагдалын хугаралын цэг, зорилтот худалдан авагчийн эрэлт хэрэгцээ, худалдан авалт хийх үйлдэл зэргийг сайтар авч үзэх нь маш чухал байдаг. Ай Ти ЭкспертХХК нь зах зээлийн судалгаа хийсний үндсэн дээр худалдан авалтын бүрэн шийдэл бүхий онлайн худалдааны сайт хийх үйлчилгээг санал болгож байна.

 • Онлайн худалдааны сайт хийх үйлчилгээ – e-commerce development services
 • Онлайн худалдааны сайт шинээр хийлгэе
 • Шинээр онлайнд суурилсан бизнес эхлүүлье
 • Одоо байгаа онлайн худалдааны сайтынхаа ажиллагааг сайжруулъя
 • Өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа онлайнд суурилж хөнгөвчилье
 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ онлайн худалдааны сайтаар дамжуулан сурталчилъя
 • Онлайн худалдааны сайт хийх ажлын дараалал – e-commerce site development process

АЙ ТИ ЭКСПЕРТ ХХК нь онлайн худалдааны сайт хийхдээ зах зээл, бараа үйлчилгээний талаар судалгаа хийхээс эхлэн сайт ажиллуулж байх явцад худалдан авагч нарын худалдан авалт хийх процесс үйл хөдлөлийн анализ шинжилгээ хүртэлх үйлчилгээг доорх үе шаттайгаар үзүүлдэг.

Захиалагчийн шаардлага

Онлайн худалдааны сайт хийхдээ захиалагчийн онлайн худалдааны сайт хийлгэж байгаа зорилго, зорилтот зах зээл, тулгарч байгаа асуудал зэргийг захиалагчтай сайтар ярилцан тодорхойлно. Үүн дээрээ тулгуурлан захиалагчийн онлайн худалдааны сайтанд тавигдах шаардлага, техникийн шаардлагыг нарийвчлан гаргана. Мөн онлайн худалдааны сайт хийх ажлын явцад захиалагчтай хэрхэн хамтран ажиллах талаар харилцан тохиролцоно.

Судалгаа шинжилгээ

Захиалагчийн онлайн худалдааны сайт хийлгэх зорилго болон шаардлага дээр тулгуурлан зах зээлийн судалгаа, зорилтот зах зээлд оролцогчдын хандлага, үйл хөдлөл, зах зээлд эзлэх байр суурь, одоогийн нөхцөл байдал, өрсөлдөөн, тулгарч байгаа асуудлуудын талаар судалгаа хийнэ. Энэхүү судалгаан дээрээ тулгуурлан асуудлуудыг шийдвэрлэх стратегийг боловсруулж захиалагчид санал болгон харилцан зөвлөлдөнө.

Онлайн худалдааны сайт төлөвлөлт

Дээрх судалгаа шинжилгээний үр дүн дээрээ тулгуурлан хамгийн зохистой технологи, аргачлал, интэрфэйс дизайн, онлайн худалдааны сайт хийх төлөвлөгөө зэргийг төлөвлөн захиалагчийн онлайн худалдааны сайт хийлгэж байгаа зорилгыг биелүүлэх бодит төлөвлөгөөг боловсруулан санал болгоно.

Онлайн худалдааны сайтын дизайн гаргах

Дээрх төлөвлөгөөний дагуу програм хангамжийн дизайн, онлайн худалдааны сайтын дизайн, агуулга удирдах систем /CMS/, өгөгдөлийн баазийн бүтэц зохион байгуулалтыг гаргана. Онлайн худалдааны сайтын дизайныг хэрэглэгчид хамгийн ойлгомжтой ашиглахад хялбар байхаар төлөвлөж хуудас тус бүрээр гарган захиалагчаар батлуулна.

Онлайн худалдааны сайт хөгжүүлэлт

Захиалагчийн баталсан онлайн худалдааны сайтын дизайн болон програм хангамжийн дизайн, бүтцийн дагуу програмчлал, кодчлолын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Дэлхийн Вэб Сайтын Консерциум /W3C/ болон вэб сайтын стандартчлалын дагуу HTML кодчлолыг хийснээр өгөгдөлийг хөнгөн болгож, хайлтын системд зохистой вэб хуудсуудыг үүсгэнэ.

Онлайн худалдааны сайт тестлэх, Серверт хуулах

Гүйцэтгэсэн онлайн худалдааны сайтын програмыг захиалагчийн серверт хуулан бодит агуулга болон өгөгдөлийн баазыг оруулан ямар нэгэн алдаа эсвэл буруу ажиллагаа байгаа эсэхийг хуудас тус бүр, үйлдэл тус бүрээр сайтар тестлэж чанрын хяналт хийнэ. Тестийн явцад ямар нэгэн алдаа илэрсэн тохиолдолд залруулах ажиллагааг гүйцэтгэнэ.

Онлайн худалдааны сайт хүлээлгэн өгөх, Сургалт

Онлайн худалдааны сайтыг сайтар тестлэж чанрын хяналтыг хангасны дараа онлайн худалдааны сайтыг эх кодын хамт захиалагчид хүлээлгэн өгнө. Хүлээлгэн өгөхдөө агуулга удирдах систем болон онлайн худалдааны сайтыг ажиллуулах талаар сургалт зохион байгуулж, агуулга удирдлах системийн гарын авлагаар хангана.

Арчилгаа, Хандалтын шинжилгээ

Онлайн худалдааны сайтыг захиалагчид хүлээлгэн өгсөнөөр энэхүү онлайн худалдааны сайт хөгжүүлэх төслийн ажил дуусгавар болох биш жинхэнэ утгаараа онлайн худалдааны сайт ажиллуулах ажил үүнээс эхлэнэ. Ай Ти ЭкспертХХК нь захиалагчийнхаа онлайн худалдааны сайтыг арчилан авч явах, хандалтын тоонд дүн шинжилгээ хийх, онлайн худалдааны сайтын тогтвортой ажиллагааг хангах үйлчилгээ үзүүлдэг. Мөн хамтран ажиллах явцад онлайн худалдааны сайтыг цаашид сайжруудах хөгжүүлэх талаар захиалагчдаа зөвлөгөө өгч онлайн худалдааны сайтыг зорилгыг биелүүлэхийн төлөө хамтран ажилладаг.

Вэб сайтыг арчилгаа

Вэб сайтыг байнга шинэчилж өөрчилж байх шаардлагатай байдаг. Манай Монголын ихэнх компани, байгууллагууд веб сайт хийлгээд гаргачилхвал зорилго биеллээ гээд вэб сайтаа огт шинэчилж өөрчилдөггүй. Мөн зарим газрууд вэб сайтаа шинэчлэх завгүй, мэдлэггүй, шинэчлэх хүнгүй гэх мэт шалтгаанаар вэб сайтаа удаан хугацаагаар шинэчлэхгүй орхидог.

Веб сайт тань хэрхэн ажиллаж, анх хийлгэсэн зорилгоороо ашиглагдаж байгаа эсэхээ тогтмол хугацаанд судалгаа шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгч, шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт өөрчлөлт, сайжруулалт хийх шаардлагатай байдаг. Вэб сайтаа байнга шинэчилж, шинжилгээ хийж сайжруулснаар веб сайт тань таны бизнесийг амжилтанд хүргэх хамгийн хямд зардалтай бөгөөд өгөөж өндөртэй хэрэгсэл болж чадна.

АЙ ТИ ЭКСПЕРТ ХХК нь таны вэб сайтын зурган болон текстэн мэдээллийг шинэчлэхээс эхлээд хандалтын шинжилгээ, дизайны өөрчлөлт, вэб хуудас шинээр нэмэх, цаашид хэрхэн сайжруулж боловсронгуй болгох талаар зөвлөгөө өгөх, вэб сайтын тасралтгүй найдвартай ажиллагааг ханган хамтран ажиллаж байна. Та бидэнд вэб сайтынхаа арилчилгааг даалгаснаар таны вэб сайтын мэдээллийг маш түргэн хугацаанд шинэчилж өөрчлөх боломжтой болж таниас ямар нэгэн нэмэлт ажиллагаа огт шаардахгүй. Бид хийсэн ажлынхаа талаар тогтмол хугацаанд тайлан гаргаж өгдөг.

 • Вэб сайт шинэчлэл арчилгаа хийх үйлчилгээ – web site maintenance services
 • Вэб сайтынхаа зураг болон текстийг шинэчлүүлмээр байна...
 • Вэб сайтынхаа дизайныг өөрчилмөөр байна...
 • Вэб сайтандаа шинээр вэб хуудас хийлгэмээр байна...
 • Вэб сайтын хандалтын шинжилгээ хийлгэе...
 • Статикаар хийгдсэн вэб сайтынхаа мэдээллийг шинэчлэмээр байна....
 • Вэб сайт шинэчлэл арчилгааны ажлын дараалал – web site maintenance service process

АЙ ТИ ЭКСПЕРТ ХХК нь харилцагчийнхаа вэб сайтын арчилгааг тухайн вэб сайтын онцлог болон харилцагчийн вэб сайтаа шинэчлэх, өөрчлөлт хийлгэх эрэлт шаардлагад тулгуурлан дараах ажлын дараалалтайгаар үзүүлдэг.

Захиалагчийн шаардлага

Харилцагчийнхаа ажиллуулж байгаа вэб сайтын үндсэн зорилго болон вэб сайтын бүтэц зэргийн талаар харилцагчтай сайтар зөвлөлдөн вэб сайтыг ямар давтамжтайгаар шинэчлэх, мэдээллээ хэрхэн өгч авалцах, ямар хэлбэрээр ажлаа дүгнэн тайлангах талаар харилцан тохиолцоно.

Вэб сайтын шинэчлэл арчилгаа

Харилцагчтай тохиролцсоны дагуу хүлээн авсан вэб сайтдаа шинэчлэл, өөрчлөлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Хүлээн авсан зурган болон тексэн мэдээллийн ажлын нэг хоногийн дотор шинэчилж тавьна. Бусад ажлыг гэрээгээр тохиролцосн хугацааг чанд баримтлан хийж гүйцэтгэнэ.

Гүйцэтгэлийн тайлан

Гэрээгээр тохиролцсон хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлаа тогтсон форматын дагуу тайлан гаргаж харилцагчдаа хүргүүлнэ. Мөн вэб сайтыг арчилж шинэчлэх ажлын явцад өөрчлөх сайжруулах шаардлагатай зүйлс гарвал тухайн бүрд нь харилцагчдаа санал болгодог.


1 сэтгэгдэл
 1. Сайн байна уу? Ayud Tower-ийн Website хийлгэхээр үнийн саналын садалгаа авч байна. Бид доорх шаардлагын дагуу AYUD Tower-ийн вэбсайтыг хийлгэх хүсэлтэй байна. Хариу email-ийг altancog@gmail.com хаяганд ирүүлнэ үү. Доорхи хүсэлт болгоны ард тус тусд нь үнийг бичнэ үү. 1. Вэб сайтын дизайн загвар гаргах a. Сайтын дизайны загвар нь захиалагчийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны онцлогт бүрэн нийцсэн байна. 2. Вэб сайтын кодчилол, угсралт i. 3D бичлэг байршина. b. Responsive буюу

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл *

Нэр *