Breaking News

Кибер аюулгүй байдалд хөрөнгө оруулна

 
Кибер аюулгүй байдалд хөрөнгө оруулна

АНУ-ын засгийн газрын сенатад илгээсэн 2012 оны төсвийн төлөвлөгөөний мэдээллийн технологийн багцад орсон кибер аюулгүй байдлыг сайжруулахад зориулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээг ихэсгэсэн нь аюулгүй байдлыг сайжруулах найдлага төрүүлсэн алхам болж.

2012 оны мэдээллийн технологийн төсвийн төлөвлөгөө нь 79,5 тэрбум доллар байгаа нь сүүлийн жилийн төсвөөс бага хэмжээгээр ихэсжээ.

Клоуд-эхэнд хэмээн нэрлэж буй бодлогын дагуу Засгийн газрын агентлагууд шинээр мэдээллийн технологийн систем хөгжүүлэхийн оронд вэбд тулгуурласан, аюулгүй байдлын нэгэн ижил шаардлага хангасан, клоуд дэд бүтэц бүхий системийг худалдан авах юм байна.  

Мөн төрийн клоуд дэд бүтцийг байгуулахаас хэмнэгдэх мөнгийг төрийн кибер аюулгүй байдлыг сайжруулахад шилжүүлэн ашиглах болно хэмээн засгийн газрын мэдээллийн технологийн албаны дарга Вивек Кундра энэ лхагва гаригт сурвалжлагч нарт мэдээлэв.

Энэ нь ирэх онд төрийн мэдээллийн технологийн үйлчилгээнд ашиглаж байсан зардал ихтэй тоног төхөөрөмж, системүүдийг вэб хостинг компаниудад түрээслүүлэн хамтран ашиглах замаар уг зардлыг хэмнэх, уг хэмнэгдсэн төсвийг засгийн газрын сүлжээний аюулгүй байдлыг ноцтой дайралтаас хамгаалахад шаардагдах програм хангамжуудыг худалдан авахад зориулан дахин хуваарилах арга зам бололтой. Энэ төсөв нь Дотоодыг хамгаалах яамны Кибер аюулгүй байдлыг хангах албаны үйл ажиллагааг дэмжихэд ашиглах төсөв бөгөөд хэмжээг 459 сая доллар байхаар тооцоолсон нь сүүлийн жилээс 21 хувиар их болжээ.

Аюул ихэссээр байна. Тиймээс кибер аюулгүй байдлыг хангахад шаардагдах төсөв өсөх болно хэмээн Вивек Кундра уг төсвийн ихэссэн шалтгааныг тайлбарлажээ.

Мөн компьютерын цоорхойг илрүүлж, засгийн газрын сүлжээнд нэвтрэх шалгалтыг тогтмол хийж байх “Улаан баг”, кибер довтлогчдод хариу үйлдэл үзүүлэх “Хөх баг”-ыг байгуулж Кибер аюулгүй байдлыг хангах албанд ажиллуулах юм байна.

Засаг захиргаа одоо байгаа засгийн газрын IT системийг клоуд систем үрүү шилжүүлэхэд 20 тэрбум долларыг зарцуулахаар өнгөрсөн жилүүдэд шилжүүлсэн байна. Үүний зорилго нь хөрөнгө эзэмшигч хэн нэгнээс үйлчилгээ үзүүлэгч үрүү шилжих явдал болно хэмээн Кундра дурджээ.

Түүнчлэн 2015 он гэхэд их хэмжээний зардал шаардагдсаар байгаа 800 дата төвийн технологийг нь өөрчлөн клоуд системд шилжүүлснээр засгийн газрын агентлагуудын төсвийн дарамтыг бууруулж, их хэмжээний төсвийг хэмнэх бодит боломж бий гэж үзэж байгаагаа хэлжээ.
Сэтгэгдэл байхгүй

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл *

Нэр *